Expo och grupptillhörighet

Posted on 25 september, 2010

0


Jag träffade Expos redaktör på bokmässan i Göteborg och vi diskuterade hur man som journalist ska agera på sociala medier (som också resonerade kring här). Han berättade att han inte är med i någon grupp alls på Facebook – trots att han är öppen med sin inställning till exempelvis Sverigedemokraterna i många andra sammanhang – och motiverade det bland annat med att han inte kan veta vilka andra som är med i grupperna och vad de skriver.

Det problemet har vi hört om förut: då var det vi på Sveriges Radio som ställde blåögda politiker i skamvrån eftersom de var med i grupper där det skrevs saker de borde ta avstånd ifrån av olika anledningar.

Att säga att var och en som är med i gruppen ”Sverigedemokraterna ut ur riksdagen – ja tack” ska vara ansvarig för varje uttalande som görs där (till exempel ”åkesson är bögen från smögen som sög sig förmögen”) är nog att dra resonemanget för långt, men beroende på vilken grupp man vill stödja kan det ändå finnas anledning att tänka på just detta.

Annonser