Vad som sades om SR i Spotify

Posted on 14 oktober, 2010

2


Mitt inlägg om Sveriges Radio i Spotify resulterade i debatter på flera håll. Dels i Medievärlden som återpublicerade inlägget, dels på Sveriges Radios internwebb, dels på Twitter (där bland annat @maria_s hade mycket att säga i frågan) och dels på ett möte för webmastrar på Sveriges Radio.

Här försöker jag sammanfatta vad som sagts och vilka problem som kommit fram:

Spotify är ett kommersiellt företag

@maria_s sammanfattar läget i en tweet: ”SR som organ måste tänka: jobba med alla eller jobba med ingen. Otillbörligt gynnande, etc. Det är public service:s tunga ok.”

Så är det definitivt. Samtidigt konstaterar en kvinna på mötet för webfolket på SR att även Blaupunkt och Phillips är kommersiella bolag som tjänar på att folk lyssnar på vår radio då se säljer radioapparater, och Patrik Fältström tycker i en kommentar på medievärldspubliceringen att SR kan vara oberoende om vi gynnar alla disttrubetörer lika mycket genom att finnas överallt.

@collentine var en av dem som påpekade risken med att binda sig till ett företag med en egen agenda och tyckte därför att SR ska bygga en egen plattform, men andra tycker att så länge vi har kvar materialet även på sverigesradio.se så kan ingen kidnappa någonting.

Tekniska problem

På internwebben berättar en man med god insikt att SR har kontaktat Spotify sedan tidigare, men att Spotify då tyckte att hanteringen av SR:s material skulle vara för kostsamt. Det jag då undrar är hur mycket SR är villiga att betala, och om Spotify i dag har bättre möjligheter att hantera materialet då de är betydligt större i dag än för ett år sedan?

Många ser möjligheter

Den spontana reaktionen hos flertalet, bland annat från @bususNicke Nyfiken, @gustavsvensson och Henrik, har varit att SR på Spotify skulle innebära många fördelar, och det verkar vara något man vill ha. Bland de mest positiva finns @Kennet_Ohlund, regional webmaster på SR som gärna ser ett samarbete med Spotify om det går.

Tror det har varit bra med en öppen diskussion som gärna får återkomma (och fortsätta här i kommentarerna) liksom den har förts förut.

En av frågorna som ställdes på mötet med webmastrarna var ”vill folk har SR i Spotify?” Ja, vill man det? Vad vill du? Kommentera gärna och säg varför!

Annonser