Browsing All posts tagged under »spotify«

Vad som sades om SR i Spotify

oktober 14, 2010

2

Mitt inlägg om Sveriges Radio i Spotify resulterade i debatter på flera håll. Dels i Medievärlden som återpublicerade inlägget, dels på Sveriges Radios internwebb, dels på Twitter (där bland annat @maria_s hade mycket att säga i frågan) och dels på ett möte för webmastrar på Sveriges Radio. Här försöker jag sammanfatta vad som sagts och […]

Sveriges Radio i Spotify?

oktober 4, 2010

8

Varför ska Sveriges Radio bygga en egen musikspelare tillsammans med reklamradion, när det redan finns en väl fungerande? Kan man tänka sig ett samarbete som gör radiolyssnande mer flexibiliet?