Browsing All posts tagged under »utveckling«

Sveriges Radios Framtidsutredning

oktober 17, 2010

1

Sveriges Radios framtidsutredning pågår, och nu är det dags att börja diskutera hur SR ska utvecklas och jobbar för att finnas kvar i den framtiden. Det här är en sammanfattning av det jag tycker verkar mest intressant i utkastet till rapporten som finns just nu, samt några kommentarer till vad som SR måste jobba med.

Vad som sades om SR i Spotify

oktober 14, 2010

2

Mitt inlägg om Sveriges Radio i Spotify resulterade i debatter på flera håll. Dels i Medievärlden som återpublicerade inlägget, dels på Sveriges Radios internwebb, dels på Twitter (där bland annat @maria_s hade mycket att säga i frågan) och dels på ett möte för webmastrar på Sveriges Radio. Här försöker jag sammanfatta vad som sagts och […]